Analyse Axis-opleidingen

De AXIS-regeling maakt het hogescholen mogelijk om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van deze studenten.

In de zomer van 2008 heeft Dialogic een benchmark van hogescholen uitgevoerd, in december 2008 heeft dit een vervolg gekregen. De benchmark Axis-opleidingen is een vervolgonderzoek, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen studenten die een M- en studenten die een N-profiel hebben gevolgd.

Beide rapporten zijn op de site van het Platform Bèta Techniek te downloaden, daar vindt u ook de brief die in januari 2009 namens het Platform Bèta Techniek is gestuurd naar het Ministerie van OCW inzake de evaluatie van de Axis-regeling.

Door middel van de AXIS-regeling, die is verlengd tot eind 2009, wordt het hogescholen mogelijk gemaakt om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van deze studenten.

Vorig jaar is een eerste stap gezet met de door Dialogic uitgevoerde benchmark van hogescholen (zie publicatie 'Hogescholen. Benchmark, vergelijkende analyses, fact sheets.'). De benchmark Axis-opleidingen is een vervolgonderzoek, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen studenten die een M- en studenten die een N-profiel hebben gevolgd.

 • Publicatienummer
  2008.104-0911
 • Publicatiedatum
  15 januari 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.104
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner