Aanbod en pilots zakelijk glasvezel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. Hoewel de huidige netwerken het toegenomen dataverkeer goed aankunnen, zorgen steeds verdere digitalisering en toenemend dataverkeer dat het onderhoud van en verbeteringen in de breedbandinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt blijft.

Als onderdeel van haar verschillende actielijnen rondom Digitale Connectiviteit, heeft de MRDH eerder aan Dialogic gevraagd om een inventarisatie te doen van het aanbod aan zakelijk glasvezel op bedrijventerreinen.  De uitkomsten van deze inventarisatie worden gebruikt om ondernemers te informeren over het beschikbare aanbod. Het helpt gemeenten om hun eigen beleidsstrategie op dit thema nader vaststellen op basis van deze informatie.

De pilots waren erop gericht om samen met de gemeente, bijvoorbeeld via de bedrijfscontactfunctionaris, en een vertegenwoordiger van een lokaal bedrijventerrein eventuele knelpunten aan te pakken. Dit heeft o.a. geleid tot een factsheet voor bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in de gemeente Nissewaard.

Wil jij ook meer inzicht in het (zakelijke) glasvezelaanbod in jouw gemeente of regio? Neem dan contact op met Menno Driesse.

  • Projectnummer
    2020.178
  • Opdrachtgever(s)
    Metropoolregio Rotterdam Den Haag
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur