Innovatiestrategie Luchtvaart

Op 13 juni heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de Innovatiestrategie Luchtvaart aan de Kamer aangeboden. In de strategie wordt gekeken aan welke innovaties op dit moment wordt gewerkt om de luchtvaart stiller, duurzamer, veiliger en beter verbonden te maken. Ook wordt geïnventariseerd welke kansen er nog zijn op dit vlak. Hiermee worden publieke belangen uit de eerder verschenen Luchtvaartnota verbonden aan veelbelovende innovatiemogelijkheden in vier verschillende innovatiegebieden, namelijk: luchtvaartuigen, duurzame energiedragers, luchtruim en luchthaven en omgeving.

Dialogic heeft meegewerkt aan deze innovatiestrategie door een grondige systeemanalyse van de innovatiekracht voor duurzame luchtvaart uit te voeren. Hierbij hebben we in beeld gebracht welke uitdagingen en oplossingen er zijn voor de luchtvaartsector, hoe het innovatiesysteem eruitziet en functioneert, en welke stappen de overheid kan zetten om barrières in het systeem op te lossen. Nieuwsgierig geworden? Zie Bijlage B Systeemanalyse Innovatiekracht Duurzame Luchtvaart bij de aanbieding van de Innovatiestrategie Luchtvaart.

Meer weten? Vraag het Pim den Hertog of Femke van Wijk.