Beter zicht op ransomware

Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden.

Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) is een specifieke cyberaanval. De kern van ransomware is dat het slachtoffer door de dader onder druk wordt gezet om iets tegen zijn of haar zin te doen. Meestal is dit het betalen van losgeld (ransom). De impact die dergelijke aanvallen kunnen hebben op organisaties is groot. Denk aan:

  • kosten voor de inhuur van capaciteit om op de aanval te reageren;
  • kosten door verlies van data;
  • kosten door openbaarmaking van data (reputatieschade, boetes, schadevergoedingen, etc.);
  • betaling van losgeld;
  • kosten door verstoring bedrijfscontinu├»teit;
  • herstelkosten voor systemen.

Vanwege de continue ontwikkelingen rondom ransomware-aanvallen en de ernstige gevolgen van dien hebben we eerder dit jaar voor het WODC en het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) de specifieke risicofactoren die een rol spelen bij dergelijke aanvallen in kaart gebracht. Lees hier het onderzoeksrapport.

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen van de omvang, aard en impact van ransomware-aanvallen zullen we gebruik maken van verschillende databronnen.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Reg Brennenraedts.