Standaardisatiebehoeften op technologisch gebied van belang voor de energietransitie

NEON is een multidisciplinair project dat gericht is op het versnellen van de energie- en mobiliteitstransities door middel van een allesomvattende benadering, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, economische en technische aspecten.

Hoewel ze vaak onopgemerkt blijven, vormen normen een belangrijk onderdeel van bijna elke technologie die we nu gebruiken. In de context van de energietransitie kunnen normen belangrijke hulpmiddelen blijken te zijn bij het sturen van de technologische ontwikkeling: zij kunnen een aanwijzing zijn dat nieuwe, groene technologieën kunnen waarmaken wat zij beloven, terwijl zij ook aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. Zij kunnen ook de communicatie van complementaire technologieën vergemakkelijken om een meer volledige en naadloze functionaliteit te bieden. Met dit in het achterhoofd worden in dit rapport zes technologische gebieden onderzocht die van belang zijn voor de overgang naar energie en mobiliteit, om na te gaan wat hun standaardvereisten en beschikbaarheid zijn. Deze voorlopige analyse bevat dus een inventarisatie van de beschikbare en vereiste normen op elk van deze gebieden.

In een vervolgonderzoek zal worden ingegaan op de lopende normalisatieactiviteiten op industrieel niveau om een beoordeling te geven van het niveau waarop die normen de succesvolle en interoperabele toepassing van de bestudeerde technologieën zouden kunnen ondersteunen.

Lees hier meer over het onderzoek dat is uitgevoerd door Sofia Rosero Abad. Meer weten? Neem dan contact op met Sven Maltha.