Wat kunnen fieldlabs bijdragen aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid?

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. De verkenning richt zich op de vraag of en hoe fieldlabs in de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda’s ingezet kunnen worden om valorisatie en toepassing van innovaties te versterken.

Het onderzoek stelt vast dat fieldlabs een waardevolle bijdrage leveren aan adoptie en versnelling van innovatie-toepassingen. Gelijktijdig signaleert het onderzoek een aantal belemmeringen in de huidige praktijk, zoals onvoldoende samenhang tussen fieldlabs, gebrekkige mogelijkheden tot opschaling van fieldlabs, vergroten mkb-bereik en versnipperde financiering.

Meer weten? Vraag het Menno Driesse of download hier het onderzoeksrapport.