Jaarlijkse update Techniekpactmonitor gepubliceerd

De nieuwe cijfers in de Techniekpactmonitor laten zien dat de relatieve instroom in technische profielen en studies licht is gedaald. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is wél toegenomen in 2020. Hierdoor is het aandeel vrouwen weer iets gestegen en wordt nu 14% van de technische beroepen uitgeoefend door een vrouw.

Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei geweest van het aantal personen met een technisch beroep. Dit hangt samen met een uitbreidende vraag naar technici en een toenemend aantal technisch gediplomeerden in die periode. Tijdens de uitbraak van het coronavirus was de trend op de arbeidsmarkt anders dan de voorgaande jaren. Het totaal aantal werkenden (werkzame beroepsbevolking) was in 2020 iets lager dan 2019. Dit is ook het geval voor het aantal personen met een technisch beroep. In 2020 was dat 1.573.000, tegenover 1.582.000 in 2019. Dit gaat mogelijk om een tijdelijk effect.

Alle cijfers zijn te vinden op Techniekpactmonitor.nl.

Dialogic ondersteunt Platform Talent voor Technologie sinds 2015 bij het monitoren van de voortgang van het Techniekpact. De rol van Dialogic is het verwerken van de onderwijsbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de onderwijs-arbeidsmarktanalyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2015 maakt het Platform Talent voor Technologie voor het visualiseren van de resultaten gebruik van het dataplatform van Dialogic.

Meer weten? Neem dan contact op met Wazir Sahebali.

Foto: techniekbeeldbank