Wazir Sahebali

(Onderzoeker / adviseur)
  • Thema's
  • Innovatiewetenschappen
  • Data science

Binnen mijn werk onderzoek ik graag het verhaal achter kwantitatieve data. Een specifieke context kan het inzicht in kwantitatieve resultaten namelijk kwalitatief verrijken. Tijdens mijn opleiding en in mijn vrije tijd heb ik ervaring opgedaan met een brede selectie aan softwarepakketten om tot statistische analyses of geografische visualisaties te komen. Deze interesse wordt verder aangevuld door mijn opleiding tot innovatiewetenschapper. Enerzijds verdiep ik mij hierdoor graag in de technische werking van een innovatie, en anderzijds in wat de positie van de maatschappij is in een dergelijke ontwikkeling. Op die manier probeer ik de techniek en de maatschappij met elkaar te verbinden, zodat deze domeinen met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen. Daaruit kan dan de wisselwerking tussen deze entiteiten begrepen worden.

Ik heb een bachelor opleiding in Sustainable Innovation en een masteropleiding in Innovation Sciences gevolgd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens mijn master heb ik ook een semester aan de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) gestudeerd. Aan de DTU heb ik naast het veld innovatiewetenschappen mij verder gespecialiseerd in data science. Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd tijdens een stage bij Dialogic. Hierin heb ik de eigenschappen van glasvezel uitrol in Nederland onderzocht aan de hand van meetbare factoren, waaronder sociale en geografische statistieken. Uit het onderzoek bleek ook dat, naast deze statische effecten, onderlinge relaties aan de hand van ruimte en tijd eveneens een grote rol spelen bij de uitrol van glasvezel. Uitrol betreft namelijk een dynamisch proces.

Naar overzicht