Zijn onze ICT’ers duurzaam inzetbaar?

Voor stichting CA-ICT hebben we een monitor ontwikkeld waarmee de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart is gebracht. Hieruit komen o.a. de volgende bevindingen, trends en ontwikkelingen naar voren.

De algehele gezondheid van ICT’ers, hun vermogen om zichzelf aan te passen, mate van zelfregie en hun motivatie laten een positief beeld zien. Wat betreft de technische en sociale kennis- en vaardigheden zijn er enkele gebieden waarop ICT’ers een tekort ervaren om hun werk uit te voeren (o.a. door de snelheid van de ontwikkelingen in de ICT-sector). ICT’ers kunnen gemakkelijk voldoen aan de psychische en mentale eisen die hun werk stelt. Ze hebben weinig te maken met beroepsziekten, hebben voldoende kansen op de interne en externe arbeidsmarkt en zijn over het algemeen tevreden over hun werk.

ICT’ers voelen zich ondanks de coronacrisis nog steeds gemotiveerd en de meesten slagen erin om een goede thuiswerkplek in te richten en structuur aan te brengen in hun dag. Wel lijken ICT’ers wat last te hebben van veranderingen binnen de sociale werkomgeving, zoals het communiceren via andere kanalen en het gebrek aan persoonlijk contact. Dit zorgt bij een deel van de ICT’ers voor verminderd werkplezier. Een mogelijk positief effect van de coronacrisis is een toegenomen motivatie doordat het nut van het werk van ICT’ers door de sterkere afhankelijkheid van digitale systemen extra is onderstreept.

Ten aanzien van de vraag naar vaardigheden voor ICT-functies zijn er verschillende ontwikkelingen te zien. Aan de ene kant is er veel dynamiek met veel opkomende vaardigheden omtrent het ontwikkelen van applicaties rondom data, schaalbare diensten en het ontwikkelen van applicaties voor eindgebruikers. Aan de andere kant is er ook veel stabiliteit, aangezien veel vaardigheden in de loop der jaren een grote en stabiele positie hebben ingenomen. Hieronder vallen certificeringen, netwerkvaardigheden, vaardigheden rondom software ontwikkeling, het gebruik van bedrijfssoftware met SAP, databasebeheer en testing.

Lees hier meer over het project, de bevindingen, trends en ontwikkelingen.

Meer weten? Vraag het Jasper Veldman of Anna Grond.