Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Dialogic een tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. De overkoepelende ambitie van het Versnellingsplan is ‘het maximaal benutten van de kansen die technologie het hoger onderwijs in Nederland biedt’. Deze brede ambitie is verdeeld over drie ambities: 1) verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; 2) flexibilisering van het onderwijs; 3) slimmer en beter leren met technologie.

Binnen het Versnellingsplan werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen binnen acht verschillende zones rondom specifieke thema’s. Daarnaast zijn in reactie op de gevolgen van COVID-19 voor het hoger onderwijs twee werkgroepen opgericht met betrekking tot digitaal toetsen op afstand en online onderwijs in praktijkvaardigheden.

Voor de tussenevaluatie onderzoekt Dialogic in hoeverre het Versnellingsplan er tot op heden in is geslaagd bij te dragen aan de geformuleerde ambities, wat de verwachtingen zijn voor de komende twee jaar en hoe (nieuwe) ambities na afloop van het Versnellingsplan opgevolgd kunnen worden.

Meer weten over dit onderzoek of over digitalisering in het hoger onderwijs? Neem dan contact op met Max Kemman.