Reacties wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderporno

De consultatie van het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal’, die op 16 februari werd gestart, heeft vooral negatieve reacties gekregen van accessproviders. Zo wordt o.a. beweerd dat ze over één kam worden geschoren met bad hosters. Volgens het wetsvoorstel kunnen ICT-bedrijven in Nederland straks worden verplicht om hun servers op te schonen van online kinderporno. Na een melding van kinderpornografisch materiaal moeten zij dit binnen 24 uur van hun servers verwijderen. Een onafhankelijke autoriteit gaat hierop toezien. De Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal kan nalatige bedrijven met een bindende aanwijzing of last onder dwangsom dwingen mee te werken. Als zij blijven verzaken, kan de autoriteit uiteindelijk een boete van maximaal vier procent van de bedrijfsomzet opleggen.

In 2019 voerden wij een onderzoek uit naar een andere mogelijkheid om hosters van kinderporno aan te pakken: bestuursdwang. Bestuursdwang is de uiterste actie die een toezichthouder binnen dit kader van bestuursrecht kan toepassen, waarbij de toezichthouder zélf acties onderneemt om inhoud te (laten) verwijderen. Uit ons onderzoek bleek dat bestuursdwang beperkt inzetbaar is bij bad hosters die gebruik maken van ingewikkelde constructies om onder de radar te blijven (bulletproof hosters). Daarnaast was er sprake van mogelijk grote nevenschade. De minister heeft nu dus toch gekozen voor een dwangsom.