Effect coronamaatregelen op ICT’ers

Dialogic voert sinds september vorig jaar een monitor uit naar de Duurzame Inzetbaarheid van ICT’ers. De uitvoering van de monitor wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Als onderdeel van de monitor is er tussen juli en september door Conclusr een enquête afgenomen onder 1.500 ICT’ers en 500 bedrijven met ICT-werknemers. In deze enquête zijn ICT’ers en bedrijven gevraagd naar de effecten van de coronamaatregelen op het werk en het bedrijf.

Uit de enquête komt naar voren dat de coronamaatregelen een beperkte impact hebben op het werk van ICT’ers. Het overgrote deel van de medewerkers is gemotiveerd, heeft thuis een goede werkplek en slaagt erin om structuur aan te brengen in hun dag. ICT’ers lijken wel last te ondervinden in het contact met collega’s. Meer dan 30% van de ICT’ers communiceert minder effectief door het gebruik van andere communicatiekanalen. Eenzelfde percentage ervaart minder werkplezier doordat er op andere manieren gecommuniceerd moet worden. Opvallend daarbij is dat een klein deel (7%) van de ICT’ers juist meer plezier ervaart door andere manieren van communiceren.

Uit de enquête komt ook naar voren dat er een samenhang is tussen de effectiviteit van de communicatie en het werkplezier door de andere manier van communiceren. Van de ICT’ers die aangeven dat de communicatie minder effectief gaat, geeft meer dan de helft aan dat zij eveneens minder werkplezier ervaren. Bij de groep ICT’ers die de communicatie niet minder effectief vinden is dat 20%. In deze groep ervaart het grootste deel geen verschil in werkplezier (69%).

Aan ICT’ers is gevraagd in hoeverre zij angst hebben om hun baan te verliezen. ICT’ers maken zich over het algemeen geen zorgen over het verlies van hun baan door de coronacrisis. 84% van de ICT’ers geeft namelijk aan niet bang te zijn om hun werk kwijt te raken (‘niet’ of ‘in het geheel niet’). 7% van de ICT’ers maakt zich hier wel zorgen om (‘wel’ of ‘in zeer grote mate’). De rest staat hier neutraal tegenover of weet niet in hoeverre ze zich zorgen maken over het behoud van hun baan. Er zijn enkele uitsplitsingen gemaakt om te zien welke ICT’ers zich het meest zorgen maken over het behoud van hun werk. ICT’ers van 55 jaar of ouder maken zich over het algemeen het vaakst zorgen over het verlies van hun baan (9%),  al liggen de percentages in de verschillende leeftijdscategorieën niet ver uit elkaar.

Als we kijken naar het type arbeidsverband is er een iets duidelijker verschil te zien in de mate waarin ICT’ers zich zorgen maken over het behoud van hun baan. ICT’ers die werken als ZZP’er zijn vaker bang om hun baan te verliezen (13%). ICT’ers met een vaste arbeidsrelatie maken zich minder zorgen.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jasper Veldman.