Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

In opdracht van het WODC voert Dialogic een planevaluatie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) uit.

Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein die van invloed zijn op de economische belangen en nationale veiligheid van Nederland nemen toe. Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit, en zodoende is door verschillende departementen in samenwerking met publieke en private partijen, de wetenschap en de samenleving in 2018 de NCSA vastgesteld. De NCSA valt uiteen in zeven ambities, welke zijn uitgewerkt in doelstellingen en beleidsmaatregelen.

Het eerste deel van het onderzoek kan worden gezien als het in kaart brengen van de opbouw van de NCSA; het reconstrueren van de beleidstheorie. Het onderzoek moet inzicht geven in verschillende aspecten van deze beleidsmaatregelen die deel uitmaken van NCSA en hun vooraf verwachte bijdrage aan de realisatie van het doel van de NCSA: het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland. Dit betreft een uitgebreid onderzoek naar de onderbouwing, bijdrage, doelen, beleidsinstrumenten en betrokken organisaties van meer dan 40 beleidsmaatregelen. Het tweede deel van het onderzoek betreft het in kaart brengen voor welke beleidsmaatregelen het meten van het doelbereik al dan niet kansrijk is.

Het onderzoek dient onder meer als voorbereiding op de proces- en effectevaluatie van de NCSA, waarin maatregelen zullen worden geƫvalueerd waarvan het meten van het doelbereik door ons als kansrijk is beoordeeld.

Meer weten? Neem contact op met Reg Brennenraedts.