Analyse van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) analyseert Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland.

In de zogenaamde ‘Groeibrief’ van december 2019 heeft het kabinet de contouren van haar Groeistrategie uiteengezet. Onderdeel hiervan is het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, bijvoorbeeld via gerichte beleidsmaatregelen of investeringen vanuit het ‘Groeifonds’ dat momenteel ontwikkeld wordt.

De Ministeries van EZK en OCW zijn een gezamenlijk project gestart om te bepalen hoe het momenteel met Nederlandse ecosystemen gesteld is, en welke beleidsinterventies ondersteuning kunnen bieden bij het versterken van die ecosystemen. Dialogic is gevraagd analyses te verrichten om dit project te voeden.

Doel van het onderzoektraject is om op objectieve basis inzichtelijk te maken welke ecosystemen er in Nederland zijn, hoe het staat met hun prestaties, en wat de status is van de voorwaarden voor die systemen om succesvol te zijn. Daarnaast wordt gekeken naar reeds bestaande beleidsinterventies. Het onderzoek dient als bouwstof voor de besluitvorming over beleidsmaatregelen vanuit de Groeistrategie.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Matthijs Janssen.