Monitor alcoholmarketing op social media

In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is er aandacht voor in hoeverre jongeren worden bereikt door c.q. worden blootgesteld aan vormen van alcoholmarketing. Er is speciale aandacht voor social media (zoals Facebook, YouTube en Instagram). Dit zijn veelgebruikte media voor alcoholmarketing met een groot bereik onder meer bij 18-minners.

Breuer&Intraval, Het Medialoket en Dialogic onderzoeken samen de voortgang op de kennisvragen uit het Nationaal Preventieakkoord. Hierbij richt Dialogic zich op de social media monitor. Daarvoor maken we gebruik van diverse innovatieve methoden, zoals machine learning en avatars.

Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur.