Mobiele apps voor re-integratie gedetineerden?

In opdracht van het WODC onderzocht Dialogic of apps daadwerkelijk een positief effect hebben op re-integratie van (ex-)gedetineerden. In het onderzoek is op basis van (wetenschappelijke) literatuur onderbouwd of de inzet van een app ondersteunend kan werken. Daarbij keken we ook breder naar apps die werden ingezet bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige kenmerken hebben met (ex-)gedetineerden, zoals mensen met psychische problemen of verslavingen.

Er blijkt veel onderzoek te zijn gedaan naar apps voor de behandeling van psychische stoornissen, depressies en alcohol- en drugsverslaving. Doelen die worden nagestreefd in de apps hebben met name betrekking op gedragsverandering, gebruikmakend van inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. Over de effectiviteit kunnen we alleen voorzichtige conclusies trekken. Online behandelingen zijn in ieder geval niet bewezen ineffectief en zijn effectiever dan geen behandeling. Traditionele behandelingen zijn overwegend effectiever dan sec online behandelingen, maar online behandelingen hebben als aanvulling op persoonlijke behandelingen wel een positief effect, met name door de toename van therapietrouw en de mogelijkheid tot monitoring van de cliënt.

De detentieomgeving betreft echter een complexe context die van invloed kan zijn op de effectiviteit van apps. Er is slechts een handjevol onderzoeken gedaan naar apps in deze specifieke context. Het gaat dan met name over apps voor psychologische kwesties, zoals middelengebruik, psychische problemen, sociale contacten en antisociale houding. De meest voorkomende interventiestrategie – ofwel het ‘actieve ingrediënt’ – in (effectieve) apps is het werken aan coping.

Door middel van interviews met gedragsexperts zijn eerdere inzichten over mobiele apps in de detentiecontext uit de literatuur aangevuld met inzichten uit de praktijk. Vast staat dat we te maken hebben met een zeer lastige doelgroep, waardoor maatwerk en betrokkenheid van de gebruiker essentieel zijn voor het succes. Apps blijken vooral een kosteneffectieve manier om begeleiding intensiever en/of langer door te zetten.

Lees hier het onderzoeksrapport. Meer weten? Neem contact op met Jessica Steur.