Taskforce voor rijksbrede samenwerking met hoger onderwijs op het gebied van digitalisering

Er komt een landelijke taskforce voor een partnerschap met het hoger onderwijs voor digitaliseringsvraagstukken van het Rijk. In onder andere fieldlabs worden deze vraagstukken aangepakt. De stuurgroep ‘Versterking Samenwerking Rijksoverheid met IT-opleiders in het Hoger Onderwijs’ heeft hiervoor tijdens de bijeenkomst op 2 oktober commitment uitgesproken.

Deze taskforce komt mede voort uit een onderzoek dat Dialogic heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Uit het onderzoek bleek dat het hoger onderwijs en de Rijksoverheid elkaar kunnen helpen door samen te werken in zowel onderwijs en onderzoek.  De projectgroep ‘Versterking Samenwerking RO-HO’ ontwikkelde met de input van de stuurgroep en het onderzoek een plan voor het versterken van dit partnerschap.

Onderdeel van de samenwerking is deelname van de Rijksoverheid in minimaal twee à drie fieldlabs in het komend jaar. Hierin gaan de partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor urgente digitaliseringsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van online persoonsgegevens.

Voor meer informatie zie https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2019/10/10/taskforce-gaat-partnerschap-aanjagen-met-het-hoger-onderwijs-op-digitalisering.