Digitale connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam hebben TNO en Dialogic een beleidscahier geschreven over het thema digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties in de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt de stand van zaken op het gebied van digitale connectiviteit beschreven en worden de implicaties van digitale transformaties, en de snelheid waarmee deze zich voltrekken, geduid.

Het cahier maakte onderdeel uit van de Economische Verkenning MRA 2019 die tijdens de State of the Region zijn gepubliceerd.

Meer weten? Neem contact op met Menno Driesse.