Dialogic ondersteunt Rijkswaterstaat bij aanloop naar nieuwe Innovatieagenda

Rijkswaterstaat (RWS) is zich momenteel aan het beraden op de ontwikkeling van een nieuwe Innovatieagenda. De huidige en tevens eerste organisatie-brede Innovatieagenda loopt tot 2020 en er is behoefte aan een vervolg.

RWS heeft behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen, ordenen en overzichtelijk ontsluiten (presenteren) van alle intern aanwezige informatie en ideeën over zowel de te prioriteren innovatievragen als de meest geschikte aanpakken met betrekking tot het innovatieproces. Dialogic zal Rijkswaterstaat ondersteunen bij de aanloop naar de nieuwe Innovatieagenda. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Matthijs Janssen, Anna Grond, Jessica Steur en Pim den Hertog (projectleider).