Digitale Connectiviteit Metropoolregio Amsterdam

In samenwerking met TNO brengt Dialogic de stand van de digitale connectiviteit in de Metropoolregio Amsterdam in kaart voor de gemeente Amsterdam. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • de huidige situatie omtrent digitale connectiviteit in de Metropoolregio Amsterdam;
  • welke veranderingen te verwachten zijn;
  • hoe de regio hierop is voorbereid en/of op inspeelt;
  • welke knelpunten, uitdagingen en kansen er zijn;
  • en tot slot, welke handelingsperspectieven de regio hieraan kan koppelen.

De resultaten worden tijdens de State of the Region 2019 gepresenteerd en gepubliceerd als onderdeel van de regionale economische verkenningen.

Meer weten? Neem contact op met Menno Driesse.