Dialogic organiseert masterclass voor DAIR

Op 19 maart jl. organiseerde Dialogic een masterclass voor DAIR, een vereniging van institutional researchers in het hoger onderwijs. Doel van deze masterclass was het in kaart brengen van mogelijkheden om de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren.

De basis van de masterclass betrof het onderzoek ‘Doorstroommonitor’ dat Dialogic eerder heeft uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft en de Universiteit Utrecht. In dit project zijn de herkomstgegevens van studenten verrijkt met onder andere eindexamencijfers, opleiding, switchgedrag, uitval en behaalde studiepunten. Op basis van diverse voorbeelden lieten we zien welke mogelijkheden deze data bieden voor diverse afdelingen binnen ho-instellingen, zoals marketing, voorlichting, de beleidsafdeling, studentzaken en instroommanagers. In de andere deelsessie zoomden we in op de mogelijkheden om met middelbare scholen in contact te treden om bepaalde aspecten van aansluiting tussen vo en ho te verbeteren.

Klik hier voor de powerpoint van de presentatie.

Dialogic, april 2015