Workshop ‘The transformative power of service innovation’, Belfast

Al eerder werd melding gemaakt van Dialogic’s betrokkenheid bij het European Service Innovation Centre (ESIC). Nadat dit virtuele centrum officieel gelanceerd is in oktober 2012, was ze begin februari voor het eerst vertegenwoordigd op een publiek evenement. Op een door de Europese Commissie (DG Enterprise & industry) georganiseerde workshop in Belfast is twee dagen lang stilgestaan bij de vraag hoe diensteninnovatie kan bijdragen aan het realiseren van economische hervormingen en het beantwoorden van ‘social challenges’. Diverse sprekers lieten hun licht schijnen over de rol die diensten spelen in het moderniseren van industriële structuren. Een veelbesproken thema in dit kader is de ‘Large Scale Demonstrator’ approach, waarover wij eerder al berichtten.
Op de workshop, bezocht door voornamelijk onderzoekers en beleidsmakers, is ook aandacht geschonken aan de activiteiten die het ESIC de komende twee jaren gaat verrichten. Allereerst is er ingegaan op de activiteiten rondom het Service Innovation Scoreboard, dat momenteel al in ontwikkeling is. Dialogic is voornamelijk betrokken bij het werkpakket waarin diverse regio’s advies ontvangen bij hun poging om diensteninnovatie te benutten bij het versterken van de aanwezige economische structuur. De komende maanden zal Dialogic in het bijzonder de beleidsmaatregelen in de regio’s Noord-Oostenrijk en Baskenland analyseren en ook onderzoek ter plaatste verrichten. Beide regio’s worden gekenmerkt door hun industriële achtergrond, en een wens om daar slimme diensten aan te verbinden. ESIC beperkt zich aanvankelijk tot zes regio’s. Echter, aangezien ook andere regio’s met vergelijkbare transformatieprocessen worden geconfronteerd zullen naar verwachting ook andere regionale overheden kunnen profiteren van de ervaringen die ESIC opdoet in deze zes pilot-regio’s.
Innovatiebeleid is een van de kernwerkvelden van Dialogic. Diensteninnovatie krijgt de bijzondere aandacht van onder andere Pim den Hertog en Matthijs Janssen. Meer weten over dit onderwerp? Mail gerust een van hen, klik hiervoor op hun naam.

Utrecht: februari 2013