Rapportage ?Wetenschap, Technologie & Innovatie Indicatoren 2012? naar Tweede Kamer

Sinds 2011 verzorgt Dialogic in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in samenwerking met onderzoekers van de Noorse onderzoeksinstelling NIFU en het CWTS in Leiden de interactieve website of dashboard Wetenschaps-, Technologie en Innovatie Indicatoren (WTI2, STI2 in de Engelse variant). In aanvulling op de WTI2-website is vandaag de rapportage “Wetenschap, Technologie & Innovatie Indicatoren 2012??? naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een tweejaarlijkse publicatie die naast een Resumé, op twee geselecteerde thema’s een verdiepende analyse biedt;

– Het Resumé schetst en duidt op hoofdlijnen hoe de Nederlandse Wetenschap, Technologie en Innovatie er voor staat, gebruik makend van een selectie van de data zoals die in de WTI2-website voorhanden zijn. De rapportage is nadrukkelijk geen papieren kopie van de WTI2-website. Het is een overzichtelijke publicatie waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiering, investeringen, menselijk kapitaal, samenwerking, output en outcome – de zes elementen van het conceptuele model dat aan WTI2 ten grondslag ligt – aan de orde komen.

– De twee thematische papers zijn bedoeld om specifieke WTI-gerelateerde onderwerpen uit te diepen. Deze papers maken gebruik van aanvullende statistieken en indicatoren die in de meeste gevallen geen deel uitmaken van de WTI2-website. Het thema internationalisering en specialisatie betreft een “horizontaal thema???, dat wil zeggen een thema dat over de hele breedte van de WTI2-website relevant is. Het human capital pipeline thema is een “verticaal thema??? en gaat dieper in op een deelaspect.

De rapportage is in zowel het Engels als in het Nederlands uitgebracht. In de Nederlandse versie is een verkorte weergaven van de themapublicaties opgenomen. Klik hier voor de Nederlandse publicatie en hier voor de Engelstalige variant.

Meer weten over dit onderzoek of over evaluatiemetingen in het algemeen? Neem contact op met Pim den Hertog, denhertog@dialogic.nl.

Utrecht: januari 2013