Presentaties over OECD-publicatie diensteninnovatie in Parijs en Cyprus

Recent rondde Dialogic een kort advies af aan de OECD. Dat adviesrapport heeft bijgedragen aan het INNOSERV project van de OECD, waarin onderzocht werd (i) hoe & waarom diensteninnovatiebeleid in lidstaten vorm gegeven kan worden en (ii) hoe je diensteninnovatie en effecten daarvan op bedrijfsprestaties kunt meten.

Het rapport van Dialogic richt zich vooral op de beleidsvraag en biedt overheden concrete handvatten voor de legitimiteitsvraag van diensteninnovatiebeleid en laat bestaande beleidsinstrumenten in OECD-landen systematisch de revue passeren. Het rapport is online te downloaden.

Op 11 december jl. organiseerde de OECD een conferentie over diensteninnovatie, waar ook Pim den Hertog en Bram Kaashoek van Dialogic – twee van de drie auteurs van het adviesrapport – aanwezig waren. Zij hebben bijgedragen aan een van de sessies.

Twee dagen later organiseerde de Europese Commissie, samen met de overheid van Cyprus, een congres over ‘scientific support to innovation in the services sector’ in Nicosia (Cyprus). Bram Kaashoek lichtte ook daar de resultaten van het advies aan de OECD toe.

Meer informatie over het INNOSERV project en de OECD conferentie in Parijs vindt u hier.

Het programma van de conferentie in Cyprus staat hier.

Utrecht: december 2012