Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie

Brabant kent een sterke Vrijetijdseconomie (VTE) en is van belang voor de Brabantse economie. De ambitie van de ‘Agenda van Brabant’ is om een top kennis en innovatieregio te worden. Daarvoor is een goed leef- en vestigingsklimaat nodig waar de VTE kan floreren. Met de Startnotitie ‘Vrijetijdseconomie in Noord Brabant; een gezamenlijke uitdaging’ heeft de provincie, samen met de sector, al een visie op de VTE neergelegd. Hiermee wordt het belang van de VTE in Noord-Brabant erkend alsook de actieve rol van de provincie om de vrijetijdseconomie te stimuleren. Hoe die rol uiteindelijk ingevuld wordt (maar ook hoe de andere partijen uit het veld zich zullen gaan inzetten en met welke middelen), zal uitgewerkt moeten worden in een Uitvoeringsagenda. De provincie Noord-Brabant heeft aan Dialogic gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van deze Uitvoeringsagenda. Daarbij zal samengewerkt worden met Wil van Bussel (WVB Marketing) en Jacquelien Lorkeers (JLK Projects).