Large Scale Demonstrators als middel om diensteninnovatie te stimuleren

Op 26 juni vond een seminar Growth and Open Service Innovation – The large Scale Demonstrator Approach plaats in De Industrieele Groote Club. Aanleiding voor het seminar was de afronding van het project United We Stand, een project naar open diensteninnovatiepraktijken in de Noordvleugel in opdracht van het ministerie EL&I, de provincie Noord-Holland, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam. Doel van het project was kennis op het gebied van (management van) open diensteninnovatie te vergroten en te verspreiden, bedrijven inzicht te geven in hoe zij succesvol vorm kunnen geven aan processen van open diensteninnovatie en met beleidsmakers acties te ontwerpen om de Noordvleugel als centrum voor open diensteninnovatie internationaal op de kaart te zetten. Een van de mogelijke beleidsacties zijn zogenaamde Large Scale Demonstrators, grootschalige experimenten in veelal complexe goederen-dienstensystemen op het grensvlak van het publieke en private domein zoals de gezondheidszorg of de duurzame stad. Large Scale Demonstrators, voorgesteld in het invloedrijke rapport van het Expert Panel on Service Innovation in the EU in 2011, worden momenteel binnen de EU gezien als een van de meest praktische manieren om diensteninnovatie vorm te geven. Na een inleiding van Pim den Hertog met enkele sleuteluitkomsten van het UWS project hield Allan Mayo, voorzitter van genoemde Expert Panel, een gloedvol en praktisch betoog over het gebruik van Large Scale Demonstrators . Martijn Kriens lichtte in zijn bijdrage twee Amsterdamse Demonstrators toe (Health Lab en Amsterdam Smart City). In een afsluitende discussie werden de mogelijkheden verkend om ook in de Noordvleugel praktisch met Large Scale Demonstrators (verder) aan de slag te gaan.
Het project United We Stand – waarin naast Amsterdam Centre for Service Innovation (VU en UvA) en de Universiteit Utrecht ook Dialogic participeert, wordt momenteel afgerond. De projectresultaten zullen binnenkort beschikbaar zijn op de projectwebsite www.opendiensteninnovatie.nl.
industrieele grootte club