Web 2.0: Megatrend in eGovernment – Analyse in ePractice

De afgelopen jaren zijn Web 2.0 en sociale media zo’n enorme hype geweest, dat de populariteit van deze begrippen vandaag de dag alweer lijkt af te nemen. Zowel wetenschap als praktijk zitten echter nog met belangrijke vragen, zoals: wat is Web 2.0 en zouden wij er iets mee moeten doen?
Dialogic heeft eerder onderzoek verricht naar dit thema en deze resultaten zijn nu ‘vertaald’ naar een artikel dat is verschenen in het European Journal of ePractice, een peer-reviewed online tijdschrift mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.
Het artikel geeft een uitvoerige beschrijving van wat Web 2.0 behelst en in hoeverre het nu eigenlijk ‘nieuw’ is. Vervolgens worden de kritieke precondities en voornaamste uitkomsten van het werken met Web 2.0 in overheidsorganisaties (voornamelijk gemeenten) geanalyseerd.
Deze analyse is gebaseerd op een wereldwijde scan van praktijkvoorbeelden en leidde tot vier relevante cases. Er zijn vier kritieke precondities gevonden voor het werken met Web 2.0, namelijk: technologie, cultuurverandering, training van personeel en experimenteerruimte. Op vergelijkbare wijze werden drie voornaamste uitkomsten van Web 2.0 aangetroffen: het nieuwe werken, de relatie met de buitenwereld en de toegevoegde waarde van sociale media.
De auteurs concluderen dat Web 2.0 op een kritiek punt in de ontwikkelcyclus is aanbeland en dat – nu de hype voorbij is – de daadwerkelijke toegevoegde waarde nu aan de oppervlakte moet komen, of dat het concept langzaam naar de achtergrond zal verdwijnen.
Het volledige artikel is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs: Marijn Plomp (plomp@dialogic.nl) en Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl), 030-2150580.
web 2.0