Tussentijdse evaluatie Joint Scientific Thematic Research Program

In opdracht van NWO voerde Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van het Joint Scientific Thematic Research Program (JSTP). JSTP is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van China en Nederland. Aan Nederlandse kant nemen KNAW en NWO deel (met op de achtergrond het Ministerie van OCW), aan Chinese zijde gaat het om de ministeries van wetenschap en technologie (MoST), en onderwijs (MoE) en de academies voor de bèta wetenschappen (CAS) en sociale wetenschappen (CASS). Doelstelling van het programma is het bevorderen van duurzame samenwerking tussen onderzoekers uit beide landen. Dat gebeurt enerzijds door financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten, rond een jaarlijks wisselend thema. Anderzijds door de financiering van meer vrij in te richten seminars.
 
Om tot een oordeel te komen over het functioneren van het programma, werd een enquête uitgezet onder onderzoekers, en interviewde Dialogic de verschillende projectpartners en andere betrokkenen. Ongeveer de helft van die gesprekken vonden plaats in Beijing China en werden uitgevoerd door Dialogic’s partner Svend Remoe, een expert in het Chinees wetenschaps- en innovatiesysteem. Vanwege het internationale karakter van het programma leverde Dialogic het eindrapport op in het Engels.
 
De resultaten van de tussentijdse evaluatie zullen later dit jaar door de Chinese en Nederlandse partners besproken worden. Tot die tijd is het onderzoeksrapport niet openbaar. Voor vragen over dit onderzoek, of over Dialogic’s buitenlandervaring, kunt u contact opnemen met Pim den Hertog (denhertog@dialogic.nl) of Stein Smeets (smeets@dialogic.nl) via 030-2150580.