Hoe ICT de arbeidskwaliteit kan verhogen

ICT kan het werk voor een ambtenaar makkelijker en leuker maken en het kan een organisatie efficiënter laten werken. In de praktijk echter, lijken deze projecten vooral meer geld te kosten dan dat ze opleveren. In het artikel Wordt de nieuwe ambtenaar nu écht een knoppendrukker… of toch niet? in het A+O magazine van januari pleiten Ronald Batenburg, Christiaan Holland en Robbin te Velde voor het meer gebruik maken van gebruikersparticipatie bij het invoeren van nieuwe technische systemen.

Dit voorjaar organiseert het A+O fonds Gemeenten een aantal workshops over de uitdagingen rond ICT en arbeidskwaliteit. In de workshop kunt u ervaren hoe het is om processen (en daarmee de basis voor ICT-systemen) te herontwerpen. Voor meer informatie over de workshops kunt u terecht op de pagina van A+O fonds Gemeenten.