Learning communities

Nederland staat ­– evenals andere landen – voor een grote opgave als het gaat om de energietransitie. Er zijn stevige doelen gesteld om klimaatverandering tegen te gaan, en de druk van de maatschappij op het behalen van deze doelen is groot, denk bijvoorbeeld aan de Urgenda-rechtszaak of de diverse protesten in grote steden en zelfs in musea of tv-programma’s. Het behalen van deze doelen gaat echter niet vanzelf: er worden nieuwe technologieën en werkwijzen ontwikkeld en geïmplementeerd die het ‘oude’, fossiele energienet kunnen vervangen en uitstoot kunnen verminderen. Om deze technologieën te implementeren en de transitie te versnellen, is een stevige arbeidsmarkt nodig met kennis en vaardigheden in duurzame energie. Op dit moment kampt Nederland echter met een personeelstekort in de technische sector.

Om innoveren hand in hand te laten gaan met het opleiden van personeel, zijn de Topsectoren in 2016 gestart met het aanwijzen en stimuleren van zogenaamde Learning Communities. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin verschillende partijen – zoals bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen – gezamenlijk innoveren, leren en werken. Door de bundeling van deze activiteiten, hebben Learning Communities de potentie om door innovatie en onderwijs bij te dragen aan een toekomstbestendig energiesysteem én een toekomstbestendige beroepsbevolking.

Dialogic onderzoekt deze Learning Communities, en brengt adviezen uit om het potentieel van deze samenwerkingen nog beter te gaan benutten. Dit doen wij o.a. door het ontwikkelen van een volgsysteem van specifieke regelingen, eerst van de MOOI-regeling in 2021 (klik hier voor het dashboard) en in 2022/2023 na uitbreiding ook van LC-projecten uit het KIC-programma van NWO en vanuit het Groeifondsvoorstel GroenvermogenNL. Tevens heeft Dialogic meer algemeen onderzoek uitgevoerd naar het versterken van het leervermogen van Learning Communities, door het in kaart brengen van knelpunten van Learning Communities en het opstellen van een bijbehorende Kennisagenda. Ook heeft Dialogic de tools die vanuit verschillende partijen beschikbaar zijn voor het opzetten en doorontwikkelen van Learning Communities geanalyseerd. Voor deze onderzoeken heeft Dialogic verschillende vragenlijsten uitgezet onder Learning Communities en een grote groep Learning Communities gesproken. Hierdoor, en door analyses van o.a. Katapult, de Learning Communities zelf, Platform Talent voor Technology en RVO ontstaat er steeds meer inzicht in de werking en het potentieel van Learning Communities. Wij blijven deze ontwikkelingen, ook met betrekking tot Learning Communities in andere sectoren, met veel interesse volgen, bijvoorbeeld in onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van Learning Communities op het gebied van AI in de Provincie Noord-Brabant.

meer weten over learning communities? Neem contact op met Sven Maltha
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.