Wikipedia voor ICT best practices

In het licht van het Actieprogramma ‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ bestaat bij het ministerie van EZ de behoefte om te komen tot een meer effectieve en efficiënte vorm van kennisuitwisseling rondom ICT-best practices en pilots in (semi-)publieke sectoren. Een van de meest opmerkelijke manieren om efficiënt kennis te delen, is een initiatief genaamd Wikipedia. Dit is gebaseerd op het principe dat iedereen zeer eenvoudig de database van een encyclopedie op internet zou moeten kunnen wijzigen. Ogenschijnlijk zonder veel coördinatie, hebben vrijwilligers hier een encyclopedie gecreëerd die qua kwaliteit en kwantiteit nauwelijks onderdoet voor professionele encyclopedieën. Het is goed voor te stellen dat een dergelijke technologie, wiki genaamd, onder bepaalde condities ook toepasbaar zou kunnen zijn voor andere doelen.

In dit kader heeft Dialogic, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken DGET, een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een internetportaal voor ICT-best practices volgens het Wikipedia-model. Hier kunnen initiatiefnemers en gebruikers van ICT-initiatieven (vooral pilots en best practices) in (semi-)publieke sectoren hun bruikbare ervaring voor iedereen gratis via internet beschikbaar stellen.

Wikipedia is in korte tijd een zeer efficiënt instrument geworden voor het uitwisselen van encyclopedische informatie. Opvallend aan het businessmodel van Wikipedia is het feit dat ze al hun inkomsten halen uit giften. Ook de uitgaven zijn zeer laag, omdat de organisatie voor het overgrote merendeel uit vrijwilligers bestaat. Het succes van Wikipedia is te verklaren uit: (a) een hoge mate van momentum als gevolg van een grote database en veel gebruikers, (b) een goede incentivestructuur en (c) goede en strikte spelregels.

Het is niet mogelijk om het Wikipedia-model één-op-één over te nemen en een Wiki voor ICT best practices te beginnen. Indien men dit toch zou proberen, zou men tegen de volgende problemen aan lopen:
a) Er is geen momentum omdat er op dit moment geen geschikte verzameling gebruikers en content in een bruikbare bestaande database beschikbaar is. Nader onderzoek op dit punt is wellicht wenselijk.
(b) De informatie van best practices is fundamenteel anders dan encyclopedische
informatie. Hierdoor werken de spelregels niet meer.
(c) Potentiële gebruikers van een Wiki voor ICT best practices hebben een meer
professionele insteek dan de gebruikers van Wikipedia. Hierdoor kan de incentivestructuur verstoord worden.

 • Publicatienummer
  2006.006-0615
 • Publicatiedatum
  1 mei 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.006
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.