Verkenning glasvezelnetwerk Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op een brede verkenning van economische en maatschappelijke effecten van een fijnmazig glasvezelnetwerk voor de Rotterdamse regio ter onderbouwing van een mogelijke investeringsbeslissing door de Gemeente Rotterdam. Voor deze verkenning zijn verschillende onderzoekslijnen gevolgd: literatuurstudie, interviews met een groot aantal experts, casestudies in een vijftal sectoren en een tweetal modelberekeningen.

Het totaalbeeld laat een positief economisch effect zien voor de regio Rotterdam. Modelberekeningen laten zien dat aanleg van een glasvezelnetwerk voor de regio leidt tot toegenomen productiewaarde, toegenomen inkomens (een belangrijk ingrediënt voor de toegevoegde waarde) en toenemende invoer. De aanleg van glasvezelinfrastructuur voor de regio Rotterdam - Rijnmond levert naar verwachting omstreeks 4.400 banen op, waarvan ca 3.400 in de regio, vooral in de sectoren bouwnijverheid, bouwmaterialen, overheid, zakelijke dienstverlening en automatisering. Door glasvezelinfrastructuur en daarbij horende toepassingen zal de productiviteit naar verwachting op langere termijn met 1,2 à 1,6% toenemen. Dit heeft ook een positieve uitwerking op de concurrentiepositie van de regionale economie. De productiviteitsstijging leidt - bij gelijkblijvende economische activiteit - weliswaar tot afnemende werkgelegenheid (gemiddeld -0,9%), vooral in de zakelijke dienstverlening, maar bij 1% gemiddelde autonome economische groei is het netto-effect op de werkgelegenheid +1,0%. Het totale werkgelegenheidseffect is naar verwachting licht positief. Indien de bespaarde kosten opnieuw worden besteed dan wel opnieuw worden geïnvesteerd in de lokale / regionale economie, ontstaan naar verwachting ca 5.800 respectievelijk 1.500 additionele banen.

 • Publicatienummer
  2003.019-0319
 • Publicatiedatum
  24 oktober 2003
 •  
 • Projectnummer
  2003.019
 • Opdrachtgever(s)
  Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant