Uitwerking voor Twente’s got Talent

Dialogic voerde in het kader van het ICT-innovatieprogramma van de provincie Overijssel het project Twente’s got Talent uit. Twente’s got Talent richtte zich op:

 • verbetering van de aansluiting tussen PO en VO, en tussen VO en HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken
 • versterking van het onderlinge contact en het wederzijds enthousiasmeren voor (nieuwe ontwikkelingen in) de bètavakken door netwerkvorming, en verruiming van de mogelijkheden voor docenten, scholen en leerlingen.

Projectpartners waren de Universiteit Twente, tevens penvoerder, de hogescholen Saxion, Windesheim en Edith Stein, Koopal Advies & Projecten en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Nadat de provincie in een eerder stadium al de aanvraag gericht op de aansluiting tussen vo en ho had gehonoreerd, beoogde TGT-PO modules voor de bovenbouw van het basisonderwijs te ontwikkelen voor wetenschap en techniek, met materiaal dat onder andere geschikt is voor digiborden. Daarnaast ontwikkelde het project een "overgangscurriculum" wetenschap en techniek, door en voor po- en vo-scholen.

Twente’s got Talent voorziet in een uitrolstrategie naar meer basisscholen, zodat uiteindelijk een olievlekeffect wordt gerealiseerd. Via een online platform met diverse functionaliteiten kunnen basisscholen:
a) samenwerken met andere basisscholen,
b) samenwerken met vo-scholen en gezamenlijk een (gedeeltelijk) overgangscurriculum ontwerpen en
c) hun leerlingen in contact brengen met die vo-scholen.

De rol van Dialogic was het ontwikkelen van instrumenten, het monitoren van het proces en het meten van het effect van dit project.

Op de website van Universiteit Twente zijn inmiddels de resultaten en producten te vinden. Het gaat om verschillende lesmodules, lesmateriaal, meetinstrumenten en diverse publicaties.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2013
 •  
 • Projectnummer
  2009.088
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Overijssel
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner