Twente’s got Talent (fase 2)

Twente’s got Talent (TgT) is een project gesubsidieerd door de provincie Overijssel via het programma ICT-diensteninnovatie. Het beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur (van basis tot en met wetenschappelijk onderwijs) te versterken door betere benutting van het al aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten. Bij de vernieuwing in de betavakken in het voortgezet onderwijs en een adequate orientatie op wetenschap en techniek in het basisonderwijs treden nu veelal knelpunten op. Door deze aan te pakken, wordt de regionale innovatie- en concurrentiekracht versterkt.

Inmiddels is TgT na een traject van 2,5 jaar afgerond. Binnen TgT hebben de Universiteit Twente, de Hogescholen Saxion, Windesheim en Edith Stein, met onderzoek- en adviesbureau Dialogic en (ICT-)adviesbureau Koopal Advies & Projecten samengewerkt in een aantal deelprojecten.

Monitoring en effectmeting, in handen van Dialogic, heeft uitgewezen dat het aanwezige kennispotentieel in TgT onmiskenbaar beter is benut. Netwerken hebben, vooral via docentontwikkelingsteams, een krachtige impuls gegeven aan het proces van bètavernieuwing. Ook de andere doelen van TgT - versterking van de regionale onderwijskennisinfrastructuur, verbetering in de aansluiting voor de bètavakken tussen po en vo, en tussen vo en ho, en de (versterkte) inzet van ICT-diensten - zijn grotendeels bereikt.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2013
 •  
 • Projectnummer
  2010.010
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Overijssel
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner