Top 20 procent vwo-leerlingen

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda's voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda's in 2011 gestart met het programma Bèta Excellent (VO) en het 100scholentraject (PO). Binnen deze programma's is ook aandacht voor het thema excellentie.

In 2012 is het programma School aan Zet gestart voor scholen in primair en voortgezet onderwijs. Binnen School aan Zet werken scholen aan hun eigen ambities op verschillende thema's. Eén van die thema's is excellentie en hoogbegaafdheid. Bij scholen en betrokkenen in de eerdere programma's (Bèta Excellent en 100-scholentraject) kwam de behoefte naar voren in beeld te krijgen over welke leerlingen het gaat wanneer we spreken van excellentie of
excellente leerlingen, hoe ziet de schoolloopbaan van deze leerlingen eruit en waar bevinden deze leerlingen zich over het algemeen?

Om deze vraag - wie zijn de excellente leerlingen? - te beantwoorden heeft het Platform Bèta Techniek onderzoeken uitgezet bij Dialogic (Drieluik Excellentie). Deze onderzoeken gaan in op verschillende kenmerken van excellente leerlingen, de ontwikkeling die deze excellente leerlingen doormaken en waar deze leerlingen zich binnen het onderwijs bevinden. Uitgangspunt bij deze onderzoeken is dat er voornamelijk is gekeken wie de 20% beste leerlingen in po en vo zijn. In dit specifieke onderzoek wordt gefocust op het VO.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het Drieluik Excellentie. Dit Drieluik gaat in op verschillende kenmerken van excellente leerlingen, de ontwikkeling die deze excellente leerlingen doormaken en waar deze leerlingen zich binnen het onderwijs bevinden. Uitgangspunt bij het Drieluik is dat er voornamelijk wordt gekeken wie de 20% beste leerlingen in po en vo zijn.

In dit specifieke onderzoek wordt gefocust op het VO. Dit rapport richt zich op de top 20% best presterende vwo-leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de centraal eindexamencijfers. Deze leerlingen worden in dit onderzoek geclassificeerd als excellent.

In het onderzoek wordt gekeken waar deze leerlingen zich bevinden, wat hun profiel is en wat hun uitstroompatroon is.

 • Publicatienummer
  2011.119-1227
 • Publicatiedatum
  30 december 2012
 •  
 • Projectnummer
  2011.119
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner