Tomtom in je wijk

Tomtom in de wijk. Het idee is om door middel van een digitaal platform bij te dragen aan sociale cohesie in (bepaalde wijken of buurten in) Amstelveen. Op buurtniveau worden bijvoorbeeld vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten en sociale activiteiten gepresenteerd. Denk aan ‘uitruil’ van activiteiten als oppassen op kinderen, geven van huiswerkbegeleiding, hulp bij huishoudelijke zaken voor ouderen, enzovoort. Ideeën genoeg. Echter, hoe ziet de verdere invulling er concreet uit? Welke doelgroep moet worden bereikt? Op welke wijze wordt het initiatief organisatorisch vormgegeven? Welke financieringsmodellen zijn voorstelbaar?

Een concreet projectvoorstel voor Tomtom in je wijk (met vervolgstappen tot uitvoering) zal geschreven worden. Daarvoor worden twee verkenningen uitgevoerd: case-specifiek (3 interviews met betrokkenen) en case onafhankelijk (quick scan van bestaande initiatieven om te zoeken naar cross-overs). Vervolgens worden 2 groepsessies georganiseerd met beleidsmakers en potentiële participanten (maatschappelijk werk, technische aanbieder, etc.) en volgt een beschrijving van organisatie- en financieringsmodellen.

  • Projectnummer
    2007.027
  • Opdrachtgever(s)
    Gemeente Amstelveen
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner