Toekomstverkenning data en AI voor het MKB

Het thema data, algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) leeft binnen de provincie Zuid-Holland. Beleidsmedewerkers en bestuurders stellen zichzelf vragen als:

  • Welke ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van data, algoritmen en AI zijn te verwachten in de Zuid-Hollandse economie?
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de (digitale) toekomst van het MKB in Zuid-Holland?
  • Hoe kan het MKB in deze ontwikkelingen worden ondersteund?

Met name het (ogenschijnlijk) onvoorspelbare en disruptieve karakter van AI leiden tot zorgen over de sociale en maatschappelijk impact.

Om die reden heeft de provincie aan Dialogic gevraagd een toekomstverkenning uit te voeren. Wij onderzoeken niet alleen de technische mogelijkheden, maar kijken primair naar de rol van de MKB’er, de randvoorwaarden voor het gebruik (kennis, vaardigheden, kapitaal, etc.) en de impact op de bestaande keten binnen een sector. Ook de bredere maatschappelijke vraagstukken rondom zaken als data-eigenaarschap, privacy en marktconcentratie zullen aan bod komen. Wij doen dit aan de hand van een viertal concrete AI-cases binnen de sectoren agrifood, haven/logistiek, maakindustrie en toerisme.

  • Projectnummer
    2020.054
  • Opdrachtgever(s)
    Provincie Zuid-Holland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.