Succes in Beeld: scholenwerving

Dag in dag uit zijn scholen hard bezig de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en de ambities uit de kwaliteitsagenda te realiseren. Met het project ‘Succes in Beeld’ wordt daaraan een extra stimulans gegeven.

Tot juli 2010 wordt ruim 100 scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid geboden om samen met collega-experts het eigen schoolbeleid, de eigen knelpunten en de eigen successen ten aanzien van kwaliteitsbeleid beter zichtbaar te maken. Het gaat hier om de thema’s: Taal en Rekenen (1), Uitblinken (2), Burgerschap (3), Professionele ruimte voor de leraar (4), Betrouwbare examens (5) en Verbetercultuur (6). Door middel van zelfevaluatie en intervisie wordt gewerkt aan een zichtbaar betere onderwijskwaliteit. Elke school die meer werk wil maken van haar ambities kan deelnemen aan het project.

Samen met het Platform Beta Techniek zoekt Dialogic naar scholen die willen deelnemen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 mei 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.131
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner