Snel internet in Zuid-Holland

Het belang van digitale connectiviteit is gedurende de jaren sterk gestegen. Het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding drukt steeds sterker op het leef– en vestigingsklimaat van de provincie. Telecom en ICT vormen immers de basis voor veel van de bedrijvigheid in Nederland.  Slechte digitale ontsluiting in de provincie Zuid-Holland versterkt de achterstelling van de buitengebieden. Het opwaarderen van deze voorziening kan wegtrekken van ondernemers en bewoners afremmen. Het opwaarderen van de voorzieningen een stimulans zijn voor het opvullen van de (groeiende) leegstand in de dunnerbevolkte eilandgemeenten en waarden van Zuid-Holland.

Daarom heeft de provincie behoefte aan informatie over de beschikbaarheid van snel internet in het buitengebied en op scholen. Daarbij wil men inzicht in verschillende technologische opties om snel internet te realiseren en een ordegrootte inschatting van aansluitkosten die typisch zijn voor een bepaalde technologie of gebied. Daartoe heeft zij Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar:

 • De omvang en ligging van het zogenoemde ‘witte gebied’ op postcode- en huisnummerniveau;
 • De stand van zaken op het gebied van snel internet op scholen;
 • Verschillende beschikbare technologieën voor snel internet en hun voor- en nadelen;
 • Kengetallen van aansluitkosten voor de verschillende typen witte gebieden en technologieën.
 • Publicatienummer
  2016.101-1631
 • Publicatiedatum
  10 november 2016
 •  
 • Projectnummer
  2016.101
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Zuid-Holland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur