Selectie Call for Proposals (2) Versterking onderwijspraktijk

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt uitgevoerd door Platform Beta Techniek in opdracht van het ministerie van OCW.

School aan Zet heeft in het schooljaar 2012-2013 voor de eerste keer een Call for Proposals uitgezet. In 2013-2014 wordt er wederom een call georganiseerd. Dialogic is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en selectie van te honoreren voorstellen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  15 januari 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.139
 • Opdrachtgever(s)
  School aan Zet (Platform B├Ęta Techniek)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner