Regeldruk medische technologiesector

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voert Dialogic - in samenwerking met het bureau Minase - een sectorscan uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten in de Medische Technologie. ACTAL is het onafhankelijke adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd regering en Staten-Generaal adviseert om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals beroepsbeoefenaren zo laag mogelijk te maken.

De sectorscan heeft als doel alle relevante belemmeringen en oplossingen te agenderen zodat ondernemers die medische technologie ontwikkelen niet onnodig worden belemmerd door regeldruk. Onder regeldruk worden alle kosten verstaan waar een ondernemer mee te maken heeft wanneer het wet- en regelgeving naleeft (inclusief toezichtlasten). Het onderzoek bestaat uit desk research, interviews met ondernemers in de sector, een survey en een strategische workshop. De studie zal naar verwachting in mei 2014 worden afgerond.

Regeldruk kan een belangrijke belemmerende factor zijn voor productontwikkeling en voor het ontstaan van of toetreden tot nieuwe markten. Dit kan ten koste gaan van de kabinetsdoelstelling om de positie van Nederland als meest concurrerende kenniseconomie van de wereld te versterken. Regeldruk vormt in dat geval een belemmering voor het structurele groeivermogen van de Nederlandse economie. Het Adviescollege toetsing regeldruk (hierna Actal) is voornemens om een advies uit te brengen aan de regering over concrete mogelijkheden om deze door ondernemers ervaren regeldruk terug te brengen, zodat er meer hightech innovaties tot stand kunnen komen.

Op verzoek van Actal heeft onderzoeksbureau Dialogic in samenwerking met Minase Consulting een onderzoek in de vorm van een sectorscan uitgevoerd naar regeldruk als belemmerende factor voor productontwikkeling door innoverende bedrijven in een typische maaksector in de Nederlandse economie, te weten de Medische Technologie (MedTech). De sectorscan is uitgevoerd middels uitgebreide desk research, een interviewronde, een survey onder MedTech ondernemers en beraadslagingen met een klankbordgroep.

 • Publicatienummer
  2013.157-1417
 • Publicatiedatum
  31 december 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.157
 • Opdrachtgever(s)
  Actal
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.