Quick scan Orion

In het schooljaar 2009-2010 werd door Platform Bèta Techniek, in het kader van het brede ‘Excellentieprogramma Primair Onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), een start gemaakt met het Orionprogramma. Dit programma stimuleert de totstandkoming van zogenaamde regionale ‘Wetenschapsknooppunten’ (WTK’s). Een WTK bestaat uit een universiteit, meerdere basisscholen en een intermediair, bijvoorbeeld een Pabo of een Science Centrum. Het doel van deze WTK’s is een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs.

Het Orionprogramma heeft een stimuleringspremie van maximaal € 200.000 voor de collegejaren 2009-2010 tot en met 2011-2012 beschikbaar gesteld voor de WTK’s. Al met al zijn er sinds de start van het programma 12 WTK’s gerealiseerd. Nu het einde van de pilot-periode in zicht komt is het tijd om inzicht te geven in de vorderingen die er zijn gemaakt. Daarom heeft Platform Bèta Techniek in samenwerking met Dialogic de huidige stand van zaken rondom de diverse WTK’s in kaart gebracht.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 augustus 2012
 •  
 • Projectnummer
  2012.044
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur