Quick scan Sprint na 2010

In december 2009 voert Dialogic een quick scan uit naar investeringsplannen van hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan het Sprintprogramma na 2010 in het domein van bètatechniek.

Achtergrond van deze quick scan is de VO - HO conferentie "Bèta door de keten" op 14 januari 2010. Deze conferentie staat onder andere in het teken van versterking van netwerkvorming en van samenwerking tussen vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen. Nu het Sprintprogramma na 2010 zal zijn beëindigd, is de vraag opportuun in hoeverre hoger onderwijsinstellingen voornemens zijn om te blijven investeren in netwerkvorming en samenwerking in de onderwijsketen.

Dialogic voert door middel van telefonische interviews een snelle inventarisatie uit onder de 30 hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan het Sprintprogramma - 13 universiteiten en 17 hogescholen. De resultaten van deze quick scan vormen input voor genoemde conferentie. Beoogd resultaat is een indicatie van de mate waarin de Sprintinstellingen na afloop van het programma doorgaan met investeren in het stimuleren van bètatechnisch onderwijs, aansluitingsactiviteiten, samenwerking en netwerkvorming in algemene zin en met het voortgezet onderwijs in het bijzonder.

December 2009 heeft Dialogic met 41 personen van de 30 Sprintinstellingen gesproken. In de quickscan geven alle instellingen aan in 2009 de bètaketen te hebben versterkt. De meest genoemde activiteiten zijn samenwerkingsverbanden tussen instellingen (Junior College, Science lab ed.), voorlichtingsactiviteiten (profielkeuze-, oriëntatie- en studiekeuzedagen), aansluitingsprogramma´s en schakeltrajecten; en samenwerking met bedrijven.

Ongeveer de helft van de instellingen (56,7%) wil de bestaande activiteiten voortzetten. Vijf instellingen (16,7%) willen de activiteiten uitbreiden. Ruim een kwart van de instellingen (26,7%) geeft aan de ketenactiviteiten te gaan afbouwen. Wegvallende Sprintgelden en mogelijke bezuinigingen die worden doorgevoerd, gaan volgens de instellingen mogelijk ten koste van de ketenactiviteiten.

De overwegingen die instellingen hebben voor de toekomstige ketenstrategie zijn als volgt:

 • De instroom zo mogelijk versterken / verankeren;
 • Regionale netwerken versterken;
 • Aansluiting met het voortgezet onderwijs en regionale arbeidsmarkt verstevigen;
 • Keten verankeren in instellingsbeleid;
 • Accenten: positionering / talent / wiskunde / ICT;

In de publicatie staat de allereerst de presentatie van Taede Sminia (Voorzitter expertcommissie Sprint 2009-2010). De gedetailleerde resultaten van het onderzoek conclusies worden vervolgens gepresenteerd.

 • Publicatienummer
  2009.141-1006
 • Publicatiedatum
  14 januari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.141
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner