Quick scan ICT onderwijs

In haar Strategisch plan voor de periode 2005-2010 benoemt ICTRegie een twaalftal toepassingsdomeinen van ICT die vanuit economisch en maatschappelijk perspectief interessant worden geacht. Eén daarvan is het maatschappelijke domein Onderwijs. Ter voorbereiding van een proces van vraagarticulatie en formulering van ICT innovatieprogramma’s voert Dialogic een quick scan uit die een overzicht schetst van de ontwikkelingen, trends en innovatiekansen in het domein van onderwijs, een en ander in internationale context.

ICT wordt in het onderwijsveld op uitgebreide en sterk uiteenlopende wijze toegepast, veelal ook op specifieke wijze toegesneden op (de realisatie van) een bepaald onderwijsthema. Op basis van de beschouwde secundaire bronnen en geraadpleegde interviewpartners dringt zich als voornaamste conclusie op dat het grootste knelpunt in het onderzoek, de overdracht en toepassing van wetenschappelijke en technologische kennis op het gebied van ICT bestaat uit het gebruik van ICT-toepassingen, als onderdeel van het professioneel handelen. We hebben hiervoor als voornaamste oorzaken geïdentificeerd:

 • een tekort aan financiële middelen
 • gebrek aan structureel onderzoek;
 • ontbrekende begeleiding bij implementatie van ICT toepassingen, en
 • een mankerende internationale inbedding.

Over het geheel genomen is er in het onderwijsdomein weinig geld beschikbaar specifiek voor ICT gerelateerde onderzoeksprojecten. ICT is inmiddels als thema geïntegreerd in het onderwijs; het wordt veelal opgevat als onderdeel of aspect van andere onderwijsthema´s en bestaat niet zozeer (meer) als een op zichzelf staand thema. Indien ICT an sich meer aandacht vereist, dan zal ICT opnieuw als speerpunt benoemd moeten worden.

Het huidige ICT gerelateerde onderzoek mist samenhang en bestaat vooral uit losse initiatieven. Veel onderzoeksinitiatieven worden na de initiële fase gestopt vanwege gebrek aan financiële middelen en het gebrek aan draagvlak. Het gevolg is een gebrek aan continuïteit. Voor het brengen van meer samenhang en continuïteit in het ICT gerelateerde onderzoek en aanverwante initiatieven kan gedacht worden aan een "institutionele" oplossing, bijvoorbeeld de instelling van een overkoepelende organisatie die de regie voert over onderzoek op ICT gebied, specifiek in het onderwijsdomein.

Gezien het voorgaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat om innovatie in de onderwijssector een duw in de goede richting te geven primair organisatorische maatregelen nodig zijn. De belangrijkste insteek is daarbij het verbinden van technologie (ICT-toepassingen) met gebruikers (scholen en docenten).

 • Publicatienummer
  2006.010-0628
 • Publicatiedatum
  1 maart 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.010
 • Opdrachtgever(s)
  ICTRegie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner