Ontwikkeling methodologisch kader waardeketen roadmaps

In opdracht van het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ontwikkelt Dialogic (in samenwerking met TNO) een handleiding die Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen gaat helpen bij het opstellen van roadmaps. Deze roadmaps zijn onderdeel van het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Binnen dat beleid - dat aansluit bij de Europese ambities op het vlak van (her)industrialisatie - staan slimme specialisaties middels een gericht clusterbeleid centraal. De Europese Commissie heeft zes prioritaire actielijnen van het Europees industrieel beleid vastgesteld (advanced manufacturing; KETs; Green vehicules; Biobased; Sustainable production, building & raw materials; Smart Grids). Eén van de actielijnen betreft KETs, ofwel Key-Enabling Technologies. Hieronder vallen nano-electronics, photonics, advanced materials, industrial biotechnology, nanotechnology en advanced manufacturing. Roadmaps moeten helpen de zogenaamde innovatiekloof (= mismatch tussen wetenschapssysteem en industrieel systeem) te overbruggen door maatschappelijke uitdagingen leidend te laten zijn voor de ontwikkeling en gebruik van technologie. Daarbij gesteld dat technologieën een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van maatschappelijke en economische doeleinden.

De handleiding moet Vlaamse innovatieclusters helpen bij het opstellen van roadmaps, zowel in Europees kader (de KETs) als in het Vlaamse clusterbeleid zoals verwoord in de conceptnota Slimme Specialisatie van de Vlaamse regering. Tegelijkertijd moet dit beleid bijdragen aan een herindustrialisatie van Europa.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.053
 • Opdrachtgever(s)
  EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.