Ontwikkeling Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen

Algoritmen kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze gezamenlijke waarden, maar het is wel essentieel dat we algoritmen op een verantwoorde manier ontwikkelen én inzetten. Afgelopen jaar hebben we met de Universiteit Utrecht het ‘Impact Assessment Mensenrechten & Algoritmen (IAMA)’ ontwikkeld dat (publieke) organisaties hierbij kan helpen’: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/25/impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes

Het instrument helpt organisaties om goed na te denken over de rol van algoritmen en deze op een verantwoorde manier te ontwikkelen én in te zetten.

Er ontstaat ook steeds meer politiek en bestuurlijk draagvlak om de benodigde en gewenste deliberatie institutioneel in te bedden. In het voorjaar van 2022 is een motie aangenomen in de Tweede Kamer die het inzetten van een IAMA verplicht maakt voor overheden: https://www.uu.nl/en/news/dutch-house-of-representatives-endorses-mandatory-use-of-human-rights-and-algorithms-impact

Ook op Europees niveau wordt wetgeving ontwikkeld op het gebied van Artificiële intelligentie (AI). Het uitvoeren van een adequate impact assessment van algoritmen (met een bepaald risicoprofiel) kan in de toekomst mogelijk ook verplicht worden voor bedrijven.

  • Projectnummer
    2020.153
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner