Online raadsvergaderingen

In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden (‘webcasting’). Er wordt aangenomen dat de politiek hier meer van gaat leven en dichter bij de burger komt. Daarbij biedt audiovisuele verslaglegging nieuwe mogelijkheden; zo kunnen de audiovisuele fragmenten per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tijdstip worden afgespeeld, wat zorgt voor een grotere toegankelijkheid van deze informatie voor het publiek.

Er zou ook een mogelijk nadeel kunnen optreden; schriftelijke verslagen zijn duur en gemeenten en provincies die audiovisuele verslaggeving inzetten, gaan mogelijk bezuinigen op de traditionele schriftelijke verslaglegging.

Dit onderzoek geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de gevolgen van het gebruik van audiovisuele verslaglegging door gemeenten en provincies op hun schriftelijke verslaglegging. Het onderzoek richt zich met name op de effecten van de mogelijke verschuiving op de kwaliteit van de aangeboden bestuurlijke informatie.

In de centrale onderzoeksvraag is dat als volgt verwoord:

Leidt het gebruik van audiovisuele verslaggeving door gemeenten en provincies tot een verslechtering of verbetering van de toegankelijkheid van bestuursinformatie ten opzichte van de situatie dat er alleen van schriftelijke verslaggeving gebruik werd gemaakt ?

Eén van de doelstellingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het bevorderen van de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Democratische basisinformatie - de besluiten en vergaderstukken van vertegenwoordigende organen - is daarbij erg belangrijk.

In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden (´webcasting´). Er wordt aangenomen dat de politiek hier meer van gaat leven en dichter bij de burger komt. Daarbij biedt audiovisuele verslaglegging nieuwe mogelijkheden; zo kunnen de audiovisuele fragmenten per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tijdstip worden afgespeeld, wat zorgt voor een grotere toegankelijkheid van deze informatie voor het publiek.

Er zou ook een mogelijk nadeel kunnen optreden; schriftelijke verslagen zijn duur en gemeenten en provincies die audiovisuele verslaggeving inzetten, gaan mogelijk bezuinigen op de traditionele schriftelijke verslaglegging. Dit onderzoek geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de gevolgen van het gebruik van audiovisuele verslaglegging door gemeenten en provincies op hun schriftelijke verslaglegging.

In het kort zijn enkele resultaten uit het onderzoek:

  • Van de 443 gemeenten in Nederland maken er op dit moment 67 gebruik van online audiovisuele verslaglegging. Dat is 15% van het totaal aantal gemeenten. Het merendeel van de gemeenten maakt gebruik van audio, slechts tien gemeen-ten maken gebruik van video-uitzendingen.
  • Er is een (matched pair) vergelijking gemaakt tussen gemeenten die gebruik maken van online verslaglegging en gemeenten die geen gebruik maken van onli-ne verslaglegging. Daaruit blijkt dat er geen verschil is in de schriftelijke verslaglegging bij deze gemeenten. Audiovisueel materiaal is in de eerste plaats een aanvulling op schriftelijke verslaglegging.
  • Het grote voordeel van audiovisuele verslaglegging is dat verslagen direct na de vergadering beschikbaar zijn. Helaas laat de kwaliteit van de opnamen in sommige gevallen nog te wensen over en is de doorzoekbaarheid van het materiaal niet optimaal.
  • De doelen voor het online uitzenden van vergaderingen verschillen per gemeente; soms gaat het om de archieffunctie, in andere gevallen is het ingevoerd om de voorlichting te verbeteren. Gemeenten die online verslaglegging willen invoeren moeten hierin een keuze maken; ligt de focus op de archieffunctie en de objectiviteit van de informatie of op de voorlichtingsfolder waarbij de informatie begrijpelijk moet worden aangeboden?
  • Projectnummer
    2007.050
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Binnenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant