Onderzoek naar multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector

Recentelijk hebben wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Wij hebben daarbij ingezoomd op de (1) economische effecten, (2) gezondheidseffecten en (3) effect van ontwerpend onderzoek.

Economische effecten: de culturele en creatieve sector is goed voor 4,1% – 4,5% van de werkgelegenheid van Nederland, wat neerkomt op 330.000 tot 368.000 banen. In absolute bedragen nam de bijdrage van cultuur en media aan het bbp toe van €23,9 tot €26,5 miljard tussen 2015 en 2018. Het gaat daarbij om 2,5% tot 3,5% van het totaal in Nederland. Er zijn daarnaast directe indirecte economische effecten. Het gaat dan om (1) effecten op de bredere waardeketen, (2) als drijver van innovatie en productiviteit en (3) effecten op de leefomgeving.

Gezondheidseffecten: culturele interventies hebben aantoonbare positieve effecten op verschillende gezondheidsaspecten. Deze interventies leiden tot onder meer een verhoogde kwaliteit van leven en verminderde pijn, stress en angst bij deelnemers. Bovendien zou volgens onderzoek de inzet van culturele interventies zelfs kosteneffectief zijn met potentiële besparingen van meer dan €100 miljoen.

Effecten ontwerpend onderzoek: het was lastig om een deugdelijke economische effectenanalyse voor ontwerpend onderzoek te doen in deze studie. Er wordt door ‘insiders’ wel aangegeven dat de inzet van ontwerpend onderzoek moet kunnen leiden tot verkorte doorlooptijden, innovatieve en betere kwaliteit oplossingen, groter draagvlak en maatschappelijk gewenste uitkomsten. Als belangrijkste directe effect wordt gewezen op het verkrijgen van nieuwe inzichten op de onderzochte problematieken en zicht op (innovatieve) oplossingsrichtingen. Vooralsnog moeten we het vooral doen met casuïstische voorbeelden en kwalitatieve bewijsvoering, voor zover voorhanden.

Lees hier de betreffende Kamerbrief.

 • Publicatienummer
  2022.175
 • Publicatiedatum
  22 juni 2023
 •  
 • Projectnummer
  2022.175
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur