Ondersteuning datastrategie Het PON & Telos

Het PON & Telos is een onderzoeks- en adviesbureau in Tilburg dat werkt aan maatschappelijke vraagstukken voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. Een belangrijk onderdeel van het werk is het omgaan met data, bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling, data-analyse en datavisualisatie.

Om een nieuwe impuls te geven aan het slim werken met data ontwikkelt Het PON & Telos een datastrategie. Dialogic biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van deze datastrategie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van toepassingsmogelijkheden van AI & machine learning, het gebruik van databases en het ontwikkelen van interactieve dashboards. En wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor het HR-beleid, de ICT-infrastructuur en de interne werkprocessen? Aan deze vraagstukken werkt Dialogic mee met Het PON & Telos.

  • Projectnummer
    2021.034
  • Opdrachtgever(s)
    Het PON & Telos
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner