Ondersteuning Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

De begrotingsartikelen 12 en 13 van het Ministerie van Economische Zaken omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKI’s, financiering van TNO en GTI’s en ook RVO en Ondernemersplein/KvK etc.). Samen omvatten deze artikelen het gehele (financiële) beleid van het DG Bedrijfsleven en Innovatie (ofwel het Bedrijfslevenbeleid). Hiervan maken dus ook non-financiële interventies, bijvoorbeeld wet- en regelgeving en kwaliteit van overheidshandelen, deel uit. Elke vier tot zeven jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in een beleidsterrein. Voor bovengenoemde artikelen geldt dat deze respectievelijk in 2015 en 2014 aan de beurt zijn voor een beleidsdoorlichting. Vanwege de samenhang worden deze artikelen gezamenlijk doorgelicht in de periode juli 2014┬átot maart 2015.

Iedere vier tot zeven jaar wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de stand van zaken in een beleidsterrein. Dialogic voerde voor het Ministerie van Economische Zaken in de eerste helft van 2015 een beleidsdoorlichting uit voor de begrotingsartikelen 12 en 13. Deze artikelen omvatten de financiele beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie.

 • Publicatienummer
  2014.094-1504
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2015
 •  
 • Projectnummer
  2014.094
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner